Một bánh xe chịu tác dụng của một mômen lực M_1 không đổi. Tổng của mômen M_1 và mômen lực ma sát có giá trị bằng 36 N.m không đổi. Trong 5s đầu, vận tốc góc của bánh xe biến đổi từ 0 rad/s đến 10 rad/s. Momen quán tính của bánh xe đối với trục là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe chịu tác dụng của một mômen lực M_1 không đổi. Tổng của mômen M_1 và mômen lực ma sát có giá trị bằng 36 N.m không đổi. Trong 5s đầu, vận tốc góc của bánh xe biến đổi từ 0 rad/s đến 10 rad/s. Momen quán tính của bánh xe đối với trục là:

  • A [tex]I = 15 kg.m^2[/tex]
  • B [tex]I = 12 kg.m^2[/tex]
  • C [tex]I = 13 kg.m^2[/tex]
  • D [tex]I = 18 kg.m^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu