Đạo hàm theo thời gian của mômen động lượng của vật rắn bằng đại lượng nào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đạo hàm theo thời gian của mômen động lượng của vật rắn bằng đại lượng nào

  • A mômen lực tác dụng lên vật.
  • B hợp lực tác dụng lên vật.
  • C động lượng của vật.
  • D mômen quán tính của vật.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu