Một cánh quạt có momen quán tính đối với trục quay cố định là 0,2kg.m2 bắt đầu quay từ nghỉ xung quanh trục với độ lớn gia tốc góc không đổi là 10rad/s2. Động năng của cánh quạt quay xung quanh trục sau 2s:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cánh quạt có momen quán tính đối với trục quay cố định là 0,2kg.m2 bắt đầu quay từ nghỉ xung quanh trục với độ lớn gia tốc góc không đổi là 10rad/s2. Động năng của cánh quạt quay xung quanh trục sau 2s:

  • A 400J.
  • B 100J.
  • C 20J.
  • D 40J.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu