Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với gia tốc góc không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 30 rad. Góc mà vật rắn quay được từ thời điểm 0 s đến thời điểm 8 s là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với gia tốc góc không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 30 rad. Góc mà vật rắn quay được từ thời điểm 0 s đến thời điểm 8 s là:

  • A 90 rad.
  • B 120 rad
  • C 80 rad.
  • D 160 rad.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu