Vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Một điểm trên vật rắn không nằm trên trục quay có:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Một điểm trên vật rắn không nằm trên trục quay có:

  • A gia tốc toàn phần hướng về tâm quỹ đạo.
  • B gia tốc tiếp tuyến lớn hơn gia tốc hướng tâm
  • C gia tốc tiếp tuyến cùng chiều với chuyển động.
  • D gia tốc toàn phần nhỏ hơn gia tốc hướng tâm.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu