Khi vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định, tại một điểm M trên vật rắn có:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định, tại một điểm M trên vật rắn có:

  • A vec tơ gia tốc pháp tuyến luôn hướng vào tâm quỹ đạo và đặc trưng cho biến đổi phương véctơ vận tốc.
  • B vận tốc dài tỉ lệ nghịch với thời gian.
  • C gia tốc pháp tuyến càng lớn khi M càng gần trục quay.
  • D véc tơ gia tốc tiếp tuyến luôn cùng chiều với véc tơ vận tốc và có độ lớn không đổi.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu