Những khẳng định nào sau đây chỉ đúng cho chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục cố định?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Những khẳng định nào sau đây chỉ đúng cho chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục cố định?

  • A Trong quá trình quay thì tích số giữa gia tốc góc và vận tốc góc là hằng số dương.
  • B Gia tốc góc là hằng số dương.
  • C Góc quay là hàm số bậc hai theo thời gian.
  • D Vận tốc góc là hàm số bật nhất theo thời gian.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu