Chọn câu sai. Đối với vật rắn quay không đều, một điểm M trên vật rắn có:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai. Đối với vật rắn quay không đều, một điểm M trên vật rắn có:

  • A vận tốc dài biến đổi nhanh khi điểm M càng dời xa trục quay.
  • B gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho biến đổi vận tốc về độ lớn.
  • C gia tốc hướng tâm đặc trưng cho biến đổi vận tốc về phương.
  • D gia tốc pháp tuyến càng lớn khi điểm M càng dời lại gần trục quay

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu