Khi vận rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định chỉ dưới tác dụng của mômen lực F. Tại thời điểm t vật có vận tốc góc [tex]\omega[/tex] , nếu tại thời điểm này dừng tác dụng mômen lực F thì vật rắn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi vận rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định chỉ dưới tác dụng của mômen lực F. Tại thời điểm t vật có vận tốc góc [tex]\omega[/tex] , nếu tại thời điểm này dừng tác dụng mômen lực F thì vật rắn

  • A quay chậm dần đều.
  • B quay với vận tốc khác [tex]\omega[/tex]
  • C dừng lại ngay.
  • D quay đều với vận tốc góc [tex]\omega[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu