Chọn câu sai. Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai. Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay

  • A bằng tổng momen quán tính của các bộ phận của vật đối với trục quay đó
  • B phụ thuộc vào hình dạng của vật.
  • C phụ thuộc vào gia tốc góc của vật
  • D không phụ thuộc vào momen lực tác dụng vào vật.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu