Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do:

  • A Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC
  • B Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động
  • C Hiện tượng tự cảm.
  • D Hiện tượng cảm ứng điện từ.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu