Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1 \mu H , điện trở không đáng kể và tụ điện 1200ρF, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6V. Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1 \mu H , điện trở không đáng kể và tụ điện 1200ρF, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6V. Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là:

  • A 173,2 A
  • B 122,5 A
  • C [tex]{\rm{2}}0,{\rm{8}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{2}}}}{\rm{A}}[/tex]
  • D [tex]14,{7.10^{ - 2}}A[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu