Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình

  • A Chuyển hóa qua lại của giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng tức là năng lượng của mạch dao động không đổi.
  • B Có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thường xuyên trong mạch dao động.
  • C Năng lượng từ trường là một hằng số trong suốt quá trình dao động
  • D Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu