Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì tần số dao độngcủa mạch là f1 = 1 kHz; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f2 = 1 kHz. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L thì tần số dao độngcủa mạch là f1 = 1 kHz; khi mắc tụ có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f2 = 1 kHz. Khi mắc song song C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là

  • A ${1 \over 2}$ kHz
  • B 2 kHz
  • C [tex]${{\sqrt 2 } \over 2}$ kHz[/tex]
  • D [tex]${\sqrt 2 }$ kHz [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu