Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng độ tự cảm lên 4 lần và giảm điện dung của tụ đi 4 lần thì tần số của mạch dao động sẽ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng độ tự cảm lên 4 lần và giảm điện dung của tụ đi 4 lần thì tần số của mạch dao động sẽ

  • A Tăng 8 lần
  • B Không đổi
  • C Giảm 4 lần
  • D Tăng 4 lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu