Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng độ tự cảm lên 1,5 lần và giảm điện dung của tụ đi 1,5 lần thì tần số của mạch dao động sẽ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ C. Khi tăng độ tự cảm lên 1,5 lần và giảm điện dung của tụ đi 1,5 lần thì tần số của mạch dao động sẽ

  • A Tăng 3 lần
  • B Giảm 1,5 lần
  • C Tăng 1,5 lần
  • D Không đổi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu