Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2mH và tụ điện có điện dung 20 \mu F . Chu kỳ dao động riêng của mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2mH và tụ điện có điện dung 20 \mu F . Chu kỳ dao động riêng của mạch là

  • A [tex]{\rm{3}},{\rm{14}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{4}}}}{\rm{s }}[/tex]
  • B 99,3s
  • C 0,0314s
  • D [tex]31,{4.10^{ - 4}}s[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu