Phát biểu nào sau đây SAI.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây SAI.

  • A Sóng điện từ là sóng dọc
  • B Sóng điện từ mang năng lượng
  • C Sóng điện từ là sóng ngang
  • D Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu