Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5 \mu H đến 10 \mu H và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 50 pF. Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5 \mu H đến 10 \mu H và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 50 pF. Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng:

  • A {\rm{5}},{\rm{2m}} \le \lambda \le {\rm{13}},{\rm{32m}}
  • B {\rm{4}},{\rm{2m}} \le \lambda \le {\rm{42}},{\rm{15m}}
  • C {\rm{421}},{\rm{3m}} \le \lambda \le {\rm{1332m}}
  • D {\rm{5}},{\rm{2m}} \le \lambda \le {\rm{133}},{\rm{2m}}

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu