Mạch dao động có tụ điện với điện dung {\rm{C = 1}}\left( {\mu F} \right) , ban đầu được tích điện đến 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch đến khi tắt hẳn là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động có tụ điện với điện dung {\rm{C = 1}}\left( {\mu F} \right) , ban đầu được tích điện đến 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch đến khi tắt hẳn là

  • A 10 mJ
  • B 6 KJ
  • C 10 KJ
  • D 5 mJ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu