Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung 5µH. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 15V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung 5µH. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 15V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng

  • A [tex]{\rm{6,5251}}{0^{ - 5}}{\rm{J}}[/tex]
  • B [tex]{\rm{2}},62{\rm{51}}{0^{ - 4}}{\rm{J}}[/tex]
  • C [tex]{\rm{5,6251}}{0^{ - {\rm{4}}}}{\rm{J}}[/tex]
  • D [tex]{\rm{5,6251}}{0^{ - 5}}{\rm{J}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu