Một mạch R,L,C mắc nối tiếp trong đó R = 120 ohm , L = [tex]2/\pi [/tex] H và C = [tex]{2.10^{ - 4}}/\pi [/tex] F, nguồn có tần số f thay đổi được. Để i sớm pha hơn u, f cần thoả mãn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch R,L,C mắc nối tiếp trong đó R = 120 ohm , L = [tex]2/\pi [/tex] H và C = [tex]{2.10^{ - 4}}/\pi [/tex] F, nguồn có tần số f thay đổi được. Để i sớm pha hơn u, f cần thoả mãn

  • A f< 12,5Hz
  • B f > 12,5Hz
  • C f \le 12,5Hz
  • D f < 25Hz

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu