Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 2mH, C = 8 \mu F . Năng lượng từ trường trong mạch biến thiên với tần số

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 2mH, C = 8 \mu F . Năng lượng từ trường trong mạch biến thiên với tần số

  • A 1250Hz.
  • B 2500Hz.
  • C 625Hz.
  • D 5000Hz.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu