Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về sóng điện từ:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về sóng điện từ:

  • A Sóng điện từ truyền đi xa được nhờ sự biến dạng của những môi tường đàn hồi.
  • B Năng lượng sóng điện từ tỷ lệ với luỹ thừa bậc hai của tần số.
  • C Điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
  • D Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc của ánh sáng trong chân không.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu