Tụ điện của Rađiô kgi có giá trị 2pF thì bắt được sóng có \lambda = 10m . Hỏi khi C = 4pF thì bắt được tín hiệu có \lambda bằng bao nhiêu

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tụ điện của Rađiô kgi có giá trị 2pF thì bắt được sóng có \lambda = 10m . Hỏi khi C = 4pF thì bắt được tín hiệu có \lambda bằng bao nhiêu

  • A [tex]10\sqrt 2 m[/tex]
  • B 40m
  • C 20m
  • D 2,5m

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu