Một mạch chọn sóng có điện dung không đổi. Khi mắc tụ với L1 thì bắt được sóng \lambda = 40m. Khi mắc tụ với L2 thì bắt được sóng có \lambda = 30m. Hỏi khi mắc tụ với cả 2 cuộn cảm trên nối tiếp thì mạch bát được tần số bằng bao nhiêu

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch chọn sóng có điện dung không đổi. Khi mắc tụ với L1 thì bắt được sóng \lambda = 40m. Khi mắc tụ với L2 thì bắt được sóng có \lambda = 30m. Hỏi khi mắc tụ với cả 2 cuộn cảm trên nối tiếp thì mạch bát được tần số bằng bao nhiêu

  • A 0,6MHz
  • B 24 MHZ
  • C 6MHZ
  • D 50MHz

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu