Dao động điện từ trong mạch chọn sóng của máy thu khi máy thu bắt được sóng là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dao động điện từ trong mạch chọn sóng của máy thu khi máy thu bắt được sóng là:

  • A Cả 3 câu trên đều sai
  • B Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số riêng của mạch
  • C Dao động tự do với tần số bằng tần số riêng của mạch
  • D Dao động tắt dần có tần số bằng tần số riêng của mạch

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu