Tụ điện của một mạch dao động có điện dung 0,1µ F; cuộn cảm có độ tự cảm 10mH; điện trở của mạch là [tex]30\Omega [/tex] . Đặt vào mạch một suất điện động cưỡng bức có tần số cộng hưởng với mạch và có biên độ 1mV. Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tụ điện của một mạch dao động có điện dung 0,1µ F; cuộn cảm có độ tự cảm 10mH; điện trở của mạch là [tex]30\Omega [/tex] . Đặt vào mạch một suất điện động cưỡng bức có tần số cộng hưởng với mạch và có biên độ 1mV. Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch là

  • A [tex]0,{\rm{33}}.{\rm{1}}{0^{ - 4}}{\rm{A}}[/tex]
  • B 33 A.
  • C [tex]0,{\rm{33}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{2}}}}{\rm{A}}[/tex]
  • D 0,33 A.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu