Thiết bị nào sau đây vừa là máy thu vừa là máy phát sóng điện từ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Thiết bị nào sau đây vừa là máy thu vừa là máy phát sóng điện từ ?

  • A Máy thu thanh.
  • B Cái điều khiển tivi.
  • C Máy thu hình.
  • D Điện thoại di động

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu