Dao động điện từ trong hiện tượng cộng hưởng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dao động điện từ trong hiện tượng cộng hưởng

  • A tiêu hao. Là dao động điện từ cưỡng bức có tần số bằng tần số bằng tần số dao động riêng.
  • B Là dao động điện từ riêng mà sự mất mát năng lượng không đáng kể.
  • C Là dao động điện từ riêng bị mất dần năng lượng.
  • D Là dao động điện từ tắt dần luôn luôn được bù đắp phần năng lượng đã bị tiêu hao.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu