Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín sẽ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín sẽ

  • A Không có điện từ trường.
  • B Có điện trường.
  • C Có từ trường.
  • D Có điện từ trường.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu