Trong thiết bị “bắn tốc độ” xe cộ trên đường thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong thiết bị “bắn tốc độ” xe cộ trên đường thì

  • A Chỉ có máy phát sóng vô tuyến.
  • B Không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.
  • C Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.
  • D Chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu