Hiện tượng không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun – Lenxơ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hiện tượng không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun – Lenxơ là

  • A Dao động điện từ duy trì.
  • B Dao động điện từ cưỡng bức.
  • C Dao động điện từ cộng hưởng.
  • D Dao động điện từ riêng của mạch dao động lí tưởng.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu