Dao động điện từ tắt dần có

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dao động điện từ tắt dần có

  • A Biên độ giảm dần và chu kì tăng dần theo thời gian.
  • B Biên độ và chu kì không thay đổi theo thời gian.
  • C Biên độ và chu kì giảm dần theo thời gian.
  • D Biên độ giảm dần và chu kì không thay đổi theo thời gian.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu