Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

  • A Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
  • B Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong hở.
  • C Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau.
  • D Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu