Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình [tex]{\rm{q = }}{{\rm{Q}}_{\rm{o}}}{\rm{cos}}({{2\pi } \over T}{\rm{t }}\pi )[/tex] . Tại thời điểm t = T/4 , ta có:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình [tex]{\rm{q = }}{{\rm{Q}}_{\rm{o}}}{\rm{cos}}({{2\pi } \over T}{\rm{t }}\pi )[/tex] . Tại thời điểm t = T/4 , ta có:

  • A Điện tích của tụ cực đại.
  • B Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0.
  • C Năng lượng điện trường cực đại.
  • D Dòng điện qua cuộn dây bằng 0.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu