Với một mạch dao động LC lí tưởng, năng lượng điện trường trong tụ điện chuyển hoàn toàn thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,5 \mu s , thì tần số của mạch dao động là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Với một mạch dao động LC lí tưởng, năng lượng điện trường trong tụ điện chuyển hoàn toàn thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất 1,5 \mu s , thì tần số của mạch dao động là

  • A 0,167 MHz.
  • B 1,76 MHz.
  • C 0,617 MHz
  • D 0,176 MHz.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu