Chọn câu sai. Trong nguyên tắc phát và thu sóng điện từ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai. Trong nguyên tắc phát và thu sóng điện từ

  • A Ăng ten máy phát và máy thu có tác dụng như nhau.
  • B Ăng ten của máy phát có thể phát theo 1 tần số xác định.
  • C Ăng ten máy thu có thể thu được sóng có mọi tần số khác nhau.
  • D Nếu tần số của mạch dao động trong máy thu được điều chỉnh sao cho có giá trị f thì máy thu sẽ bắt được sóng có tần số bằng f.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu