Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, códao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại lần lượt là U0 và I0. Tạithời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị I0/2 thì độ lớnhiệu điện thế giữa hai bản tụ là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, códao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại lần lượt là U0 và I0. Tạithời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị I0/2 thì độ lớnhiệu điện thế giữa hai bản tụ là:

  • A [tex]2\sqrt {3\,} {U_0}[/tex]
  • B [tex]\sqrt {3\,} {U_0}[/tex]
  • C [tex]{{\sqrt 3 } \over 4}{U_0}[/tex]
  • D [tex]{{\sqrt 3 } \over 3}{U_0}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu