Mộtm ạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L. Điện trở dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của cường độ dòng diện qua mạch là i =0,4sin(2.106t)(A). Điện tích lớn nhất của tụ là :

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mộtm ạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L. Điện trở dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của cường độ dòng diện qua mạch là i =0,4sin(2.106t)(A). Điện tích lớn nhất của tụ là :

  • A [tex]{\rm{2}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{7}}}}{\rm{C}}[/tex]
  • B [tex]{\rm{8}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{7}}}}{\rm{C}}[/tex]
  • C [tex]{\rm{4}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{7}}}}{\rm{C}}[/tex]
  • D [tex]{\rm{8}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{6}}}}{\rm{C}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu