Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C=15 \mu F và một cuộn cảm có độ tự cảm L= 5 \mu H . Hãy chọn giá trị đúng cho tần số dao động riêng của mạch trong các giá trị dưới đây

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C=15 \mu F và một cuộn cảm có độ tự cảm L= 5 \mu H . Hãy chọn giá trị đúng cho tần số dao động riêng của mạch trong các giá trị dưới đây

  • A f = 8,7Hz.
  • B f=18386,9512Hz.
  • C f = 0.018Hz.
  • D f = 54,4Hz.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu