Sóng điện từ được áp dụng trong tiếp vận sóng qua vệ tinh VINASAT 1 là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sóng điện từ được áp dụng trong tiếp vận sóng qua vệ tinh VINASAT 1 là:

  • A Sóng dài.
  • B Sóng cực ngắn.
  • C Sóng trung.
  • D Sóng ngắn.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu