Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2.10 -5 (H) và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ C 1 = 10pF đến C 2 = 500pF khi góc xoay biến thiên từ 0 0 đến 180 0 . Khi góc xoay củatụ bằng 90 0 thì mạch thu sóng điện từ có bước sóng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2.10 -5 (H) và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ C 1 = 10pF đến C 2 = 500pF khi góc xoay biến thiên từ 0 0 đến 180 0 . Khi góc xoay củatụ bằng 90 0 thì mạch thu sóng điện từ có bước sóng là

  • A 196,5m
  • B 134,544m
  • C 107,522m
  • D 188,4m

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu