Mạch dao động lý tưởng có tụ C = 5\mu H thực hiện dao động với i = 0,05sin(2.103.t)(A). Năng lượng của mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động lý tưởng có tụ C = 5\mu H thực hiện dao động với i = 0,05sin(2.103.t)(A). Năng lượng của mạch là

  • A [tex]{\rm{62}},{\rm{5}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{7}}}}\left( {\rm{J}} \right)[/tex]
  • B [tex]{\rm{62}},{\rm{5}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{5}}}}\left( {\rm{J}} \right)[/tex]
  • C [tex]{\rm{6}},{\rm{25}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{5}}}}\left( {\rm{J}} \right)[/tex]
  • D [tex]{\rm{12}},{\rm{5}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{5}}}}\left( {\rm{J}} \right)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu