Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

  • A C = 25,0µF
  • B C = 6,3pF.
  • C C = 6,3µF.
  • D C = 25,0nF.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu