Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ

  • A Sóng điện từ có thể phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ
  • B Sóng điện từ mang năng lượng.
  • C Sóng điện từ là sóng ngang.
  • D Sóng điện từ có thành phần điện và thành phần từ biến đổi vuông pha với nhau.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu