Tìm phát biểu sai về sóng điện từ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tìm phát biểu sai về sóng điện từ

  • A Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ
  • B Sóng điện từ truyền được trong chân không với vận tốc truyền v= [tex]{\rm{3}}{\rm{.1}}{{\rm{0}}^{\rm{8}}}[/tex] m/s
  • C Các vectơ [tex]\vec E[/tex] và [tex]\vec B$ cùng tần số và cùng pha[/tex]
  • D Các vectơ [tex]\vec E[/tex] và [tex]\vec B$ cùng phương, cùng tần số[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu