Cho mạch dao động điều hòa, khi điện tích của tụ có độ lớn cực đại thì điều nào sau đây là không đúng?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho mạch dao động điều hòa, khi điện tích của tụ có độ lớn cực đại thì điều nào sau đây là không đúng?

  • A Năng lượng điện của mạch bằng năng lượng điện từ của mạch.
  • B Điện áp trên tụ điện đạt cực đại.
  • C Cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại
  • D Năng lượng điện của mạch đạt giá trị cực đại.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu