Trong mạch dao động điện từ tự do, khi cảm ứng từ trong lòng cuộn cảm có độ lớn cực đại thì:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong mạch dao động điện từ tự do, khi cảm ứng từ trong lòng cuộn cảm có độ lớn cực đại thì:

  • A Năng lượng điện của mạch đạt giá trị cực đại.
  • B Năng lượng từ của mạch đạt giá trị cực đại
  • C Điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại.
  • D Hiệu điện thế 2 bản của tụ điện đạt giá trị cực đại.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu