Chọn câu sai.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai.

  • A Tốc độ truyền sóng điện từ trong các môi trường khác nhau thì khác nhau.
  • B Sóng điện từ có thể truyền qua nhiều loại vật liệu.
  • C Sóng điện từ có thể bị phản xạ khi gặp các bề mặt.
  • D Tần số của một sóng điện từ là lớn nhất khi truyền trong chân không

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu